2012-04-06

Eftersom FS22 snart roterar hem ser vi, som vid alla missioner, ett ökat beställningstryck just nu. Detta gör att det i vissa fall kan ta något längre tid att tillverka vissa modeller.

Förseningen rör sig vanligtvis aldrig om mer än en vecka, och vi ber givetvis om ursäkt för detta.