Köpvillkor

Priser och betalning

Varje vara anges med pris exklusive och inklusive moms. Detta eftersom butikens huvudsakliga kunder finns på mission i utlandet. Om kunden beställer till Sverige tillkommer moms på pris exkl. moms. Du som kund kan själv välja att se våra priser inklusive eller exklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten att justera priser i efterhand med hänsyn till varierande guldpris. I sådant fall informerar vi kunden så snart som möjligt. Alla prisavvikelser som påverkar priset negativt för kunden, dvs. ett högre pris, ger givetvis dig som kund rätt att häva köpet. Detta skall göras inom fem dagar från det att du fått meddelande om det ändrade priset.

I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.

Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.
Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt.
Inga varor skickas/lämnas ut innan erhållen betalning, oavsett betalningsform.
Om utlämning ändå har skett ställer vi upp återtagandeförbehåll tills dess att varan är till fullo betald.

Vi förbehåller oss rätten att ta ut lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta i det fall att en fodran ej betalas innan förfallodag. Dröjsmålsräntan är för närvarande 20%.

Alla ringar tillverkas för hand, därför kan de angivna måtten på ringen variera något mot vad som är angivet. Måtten varierar också något i proportion till storleken. Angivna mått är baserade på ringens medianstorlek.
Med reservation för slutförsäljning/utgående varor.

Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under förutsättning att vi inte har börjat tillverka din ring efter dina speciella önskemål när ditt meddelande att du ångrat dig når oss.
I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. 

Då en beställning av ett smycke som inte är av en standardmodell, dvs. i en specifik metall, färg och storlek än vad som anges på hemsidan, så anses ringen vara tillverkad enligt kundens anvisningar och då gäller inte ångerfristen i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. (Se 2 kap, 11§ p.3)
Genom beställning accepterar kunden att ångerfristen bortfaller i samma stund som tillverkning är påbörjad.

I andra fall har kunden 14 dagars returrätt enl. Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Storleksbyten är möjliga på alla våra ringar av standardmodell. Ett storleksbyte kan göras utan kostnad. För 2 byten eller fler tas en avgift ut om 25% av ringens pris per byte.
Utbyten tas endast emot om ringen är fri från repor och plomberingen sitter kvar. Ta inte bort plomberingen innan du har provat ringen.
Ringar som normalt sett inte finns i lager tillverkas först efter att originalringen har returnerats. Observera att detta betyder att det kan ta upp emot 4 veckor innan din utbytesring är tillverkad.

Garantier och service

Vi garanterar att samtliga av våra ringar håller den kvalité på metall och stenar som anges i respektive rings produktbeskrivning.

Ringar som efter att de har tagits i bruk har fått ett brott på ett eller flera band är inte att anse som ett ursprungligt fel och åtgärdas inte.
Ringarna är ett smycke. Smycken är ömtåliga till sin karaktär och bör behandlas med varsamhet. Eftersom våra ringar består av ett antal tunnare band är de betydligt mer ömtåliga än t.ex. en solid förlovningsring av normalutförande. Därför bör du inte bära ringen när du utför tyngre arbete med händerna, t.ex. tyngdlyftning av fria vikter.

Policy för personuppgiftshantering

Vi samlar in och lagrar personuppgifter för att kunna uppfylla avtal gentemot våra kunder. Dessutom lagras personuppgifter i fakturerings-, bokförings- och marknadsföringssyfte. 

Personuppgifter som lagras, lagras i kundregistret och på order som läggs i butiken. Om ni väljer att få e-postutskick lagras er mailadress i en e-postlista.

Den tekniska lösningen som vår butik vilar på uppfyller GDPR-krav både när det gäller säkerhet och av registrerades rättigheter.
Evalent som är vår leverantör har även ett biträdesavtal där de förbinder sig att uppfylla kraven som GDPR ställer.

Enligt GDPR har du som ägare av personuppgifter rätt till information om vad som lagras om dig.

  • Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Du har rätt att bli raderad ur olika register.
  • Du har rätt till begränsning av behandling av uppgifter.
  • Du har rätt att flytta dina personuppgifter och göra invändningar.
  • Du har rätt att göra klagomål om uppgiftshantering och kan ha rätt till skadestånd.

 

Leveranser

Leveranstiden anges i kundvagnen under respektive fraktsätt. Om en vara har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive vara. Normal leveranstid är 4-5 veckor.
Risken för varan övergår på köparen i samband med att varan överlämnas för transport. Påpekande om transportskada skall göras i direkt anslutning till uthämtande av försändelse till speditören.
För outlöst försändelse som gått i retur debiteras 195 kr.